Πρώτη γενική συνάντηση των φορέων της ομάδας έργου του ΑΠΕΞ

Η πρώτη γενική συνάντηση των φορέων της ομάδας έργου του ΑΠΕΞ έλαβε χώρα την Τετάρτη 22 Μαρτίου διαδικτυακά. Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δράσεις των τελευταίων μηνών και συζητήθηκαν θέματα όπως η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, η σχεδίαση των κόμβων και το σχέδιο για την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου!