Επίσκεψη στην Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

Την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων όπου θα εγκατασταθεί ένας εκ των δύο κόμβων στο πλαίσιο του έργου ΑΠΕΞ.

Στην διάρκεια ενός διδακτικού δίωρου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, σε ένα τμήμα μαθητών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου. Στο πλαίσιο της παρουσίασης συζητήθηκαν θέματα όπως ο ρόλος των εναλλακτικών πηγών ενέργειας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής καθώς και σχετικές προκλήσεις σε τεχνικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Μέσα από γόνιμο διάλογο με τα μέλη της ομάδας έργου και διαδραστικές ασκήσεις, οι μαθητές διατύπωσαν τις σκέψεις τους και αντάλλαξαν απόψεις πάνω στα συγκεκριμένα θέματα που παρουσιάστηκαν, λαμβάνοντας ερεθίσματα για περισσότερη σκέψη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα των μαθητών για την συμμετοχή τους και εμπλεκομένους εκπαιδευτικούς στο έργο ΑΠΕΞ!