Φυσικοί κόμβοι

Το ΑΠΕΞ θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει φυσικούς κόμβους στη Σιβιτανίδειο Σχολή στην Αθήνα και στο 1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης που θα περιλαμβάνουν τεχνολογικό εξοπλισμό για την ανάπτυξη έξυπνου τοπικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Στον κόμβο της Σιβιτανιδείου θα υπάρχει και συμπληρωματικός εξοπλισμός εξοικείωσης με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και σχετικών κατασκευαστικών τεχνικών.

κόμβος "ΑΠΕΞ"
Εικόνα 1: Συνοπτική περιγραφή του κόμβου “ΑΠΕΞ”, καθώς και των διαφορετικών τρόπων πρόσβασης σε αυτόν.

Ακόμη, θα αναπτυχθούν ψηφιακά εργαλεία που θα δίνουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου στους μαθητές/χρήστες στα μετρούμενα μεγέθη του συστήματος του κόμβου (τάση, ρεύμα, ισχύς ), καθώς και τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου. Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει και φορητές διατάξεις (“βαλίτσες”), για το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας και για τα έξυπνα δίκτυα. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί συνοδευτικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (διαφάνειες, video, φύλλα εργασίας), καθώς και διαδραστικά πειράματα.

φυσικός κόμβος
Εικόνα 2 Διαγραμματική αναπαράσταση του κυρίως μέρους του φυσικού κόμβου.