Περιγραφή διεξαγωγής επισκέψεων

Στο πλαίσιο του έργου έχουν σχεδιαστεί τρεις συνολικά επισκέψεις διάρκειας τριών έως τρεισήμισι ωρών. Η πρώτη επίσκεψη αναφέρεται στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης πολύπλευρα, ονομάζεται “Εισαγωγή στην ενεργειακή μετάβαση” και αποτελείται από τρεις θεματικές: Κλιματική αλλαγή, Εξοικονόμηση ενέργειας, ΑΠΕ και ευφυή δίκτυα. Στοχεύει να δώσει στους συμμετέχοντες-συμμετέχουσες μια ευρεία αντίληψη των θεμάτων και των δυναμικών…