Δομή επισκέψεων

Στο πλαίσιο του έργου έχουν σχεδιαστεί τρεις συνολικά επισκέψεις διάρκειας τριών έως τρεισήμισι ωρών.

Η πρώτη επίσκεψη αναφέρεται στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης πολύπλευρα, ονομάζεται “Εισαγωγή στην ενεργειακή μετάβαση” και αποτελείται από τρεις θεματικές: Κλιματική αλλαγή (παρουσίαση διαφανειών), Εξοικονόμηση ενέργειας (χρήση “Βαλιτσών” με εξοπλισμό για μετρήσεις όπως υγρασία, κατανάλωση ισχύος κ.λ.π.) και ΑΠΕ και ευφυή δίκτυα (διεξαγωγή ασκήσεων στο περιβάλλον του μικροδικτύου (smart grid) με χρήση εμπορικού εξοπλισμού). Στοχεύει να δώσει στους συμμετέχοντες-συμμετέχουσες μια ευρεία αντίληψη των θεμάτων και των δυναμικών που αναπτύσσονται.

Η δεύτερη επίσκεψη ονομάζεται “Προχωρημένη επίσκεψη στην Εξοικονόμηση ενέργειας” και εμβαθύνει στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω διεξαγωγής ενεργειακής περιήγησης.

Η τρίτη επίσκεψη ονομάζεται “Προχωρημένη επίσκεψη στις ΑΠΕ και ευφυή δίκτυα” και δίνει την ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες να γνωρίσουν τις ενότητες του 3d printing, των arduino,  της συνδεσμολογίας και κόλλησης Φ/Β κυψελών και των φυσικών διεργασιών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (με χρήση εκπαιδευτικού εξοπλισμού μικροκλίμακας).  

 

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Επισκέψεις