Συνέντευξη μελών της ομάδας έργου του ΑΠΕΞ στην ΕΡΤ Αιγαίου

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η κατασκευή του «Κόμβου ευφυούς διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών και ΕΞοικονόμησης ενέργειας» «ΑΠΕΞ» στο 1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης. Στον παρακάτω σύνδεσμο είναι διαθέσιμη η συνέντευξη που έδωσαν μέλη της ομάδας έργου στην ΕΡΤ Αιγαίου στην οποία υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα της ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και περιγράφεται ο στόχος και ο αντίκτυπος του έργου: