Πρόσθετο υλικο – Άρθρα

Πως η μη-βιομηχανική γεωργία μπορεί να παράξει τροφή για τον παγκόσμιο πληθυσμό. (Αγγλικα)

https://www.theguardian.com/news/2019/jan/28/can-we-ditch-intensive-farming-and-still-feed-the-world
Κύκλοι αρνητικής και θετικής ανατροφοδότησης της κλιματικής αλλαγής. (Αγγλικά)

https://earthhow.com/climate-feedback-loops/
Πόση έκταση καταλαμβάνουν οι διαφορετικές πηγές ενέργειας? (Αγγλικά)

https://ourworldindata.org/land-use-per-energy-source
Ρεκορ στις επίπεδα μεθανίου στην ατμόσφαιρα. (Αγγλικά)

https://www.noaa.gov/news-release/increase-in-atmospheric-methane-set-another-record-during-2021